Doneeer voor de Cancer Care Challenge Triathlon!!

This is the fundraising page of Kevin Jenniskens

( Member of team: Ter land, ter zee, en op de fiets )

Fundraising page closed You can't donate anymore
from € 250 (50%)

Bijna 4% van alle Nederlanders, ongeveer 650.000 mensen, leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. Jaarlijks komen daar meer dan 100.000 mensen met een nieuwe diagnose kanker bij. Voor deze mensen betekent de diagnose kanker het begin van een ingrijpend en langdurig zorgtraject. Een traject van mentale en fysieke ‘beproevingen’ voor zowel de patiënt als de directe omgeving. Deze zorg kan gelukkig steeds beter dichtbij huis gegeven worden. Bijvoorbeeld door de huisarts of een geschoolde thuiszorgverpleegkundige, in samenwerking met de specialist in het ziekenhuis. Om huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen voor deze belangrijke taak op te leiden en specialisten voor te bereiden op de bijbehorende manier van samenwerken, is onderwijs aan deze zorgverleners over de meest recente ontwikkelingen en kennis cruciaal.

Het geld dat wordt ingezameld met deze sportieve ’beproeving’ wordt volledig besteed aan nieuwe onderwijsprogramma’s voor zorgverleners, bestaande uit contactonderwijs en E-learning, om de kankerzorg zo persoonlijk en effectief mogelijk vorm te geven; dichtbij de patiënt waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
11-07-2016 | 10:22 Succes Kevin!
09-07-2016 | 22:59
08-07-2016 | 23:19 Go Kevin!
08-07-2016 | 19:13
05-07-2016 | 18:00 Succes!